การฆ่าเชื้อโรค

Disinfection

เราคือผู้เชี่ยวชาญในการกำจัดเชื้อโรคที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
เราให้คำปรึกษาและจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและสถานประกอบการต่าง ๆ
เราออกแบบวิธีทำลายเชื้อโรค ให้บริการพ่นฆ่าเชื้อ และจำหน่ายน้ำยาฆ่าเชื้อ

เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน…

ที่ปรึกษาของเราจะช่วยเหลือคุณอย่างเต็มความสามารถในการควบคุมความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

3 เรื่องพื้นฐานสำคัญในการฆ่าเชื้อโรคที่ดี

046-water tap

1. ต้องทำความสะอาดก่อนการฆ่าเชื้อเสมอ

“การฆ่าเชื้อคือการใช้ระยะเวลาอันสั้นเพื่อฆ่าหรือกำจัดเชื้อและการทำให้เชื้อไวรัสที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งติดมากับสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ทำปฏิกิริยากับร่างกายให้หมดฤทธิ์ลง โดยขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่กำหนด ผลของการฆ่าเชื้อนี้จำกัดอยู่เพียงแค่เชื้อโรคที่ปรากฏอยู่ ณ เวลาที่กระบวนการฆ่าเชื้อนี้เกิดขึ้น” (AFNOR Standard NF T 72-101)
ในการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสาขาอาชีพได้อย่างสมบูรณ์นั้น จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด ซึ่งควรเป็นคำแนะนำที่ชัดเจน เที่ยงตรง และไม่คลุมเครือ ในแง่ของประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์อันได้แก่
001-bacteria

2. น้ำยาฆ่าเชื้อที่ดีต้อง

เราต้องฆ่าเชื้อโรคได้ครอบคลุม
โดยที่เราจะต้องไม่มีความเสี่ยงทางเคมี...

No Danger

น้ำยาฆ่าเชื้อที่ดี

Danger

น้ำยาฆ่าเชื้อทั่วไป

ดังนั้นสิ่งสำคัญที่เราต้องทำก็คือ

" การเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ที่สามารถทำลายเชื้อได้ครอบคลุมเชื้อทุกชนิด
และต้องเลือกความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่ง !!! "

031-shield

3. การประเมินประสิทธิภาพของน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ

ตัวอย่าง
การประเมินประสิทธิภาพน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

desinfection_table_en

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในกลุ่ม UMONIUM38 (น้ำยาฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์) ต้องผ่านการประเมิน ระยะที่ 2 ขั้นที่ 2 โดยไม่ตกเกณฑ์ใด ๆ เพื่อรับประกันว่าสามารถฆ่าเชื้อก่อโรคได้ทุกชนิดแม้อยู่ในสภาวะที่มีสิ่งรบกวน

ผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ ประสิทธิภาพสูง เกรดเครื่องมือแพทย์ มาตรฐานยุโรป

Logo_goalgivergroup_white

บริการให้คำปรึกษาจัดอบรมและออกแบบกระบวนการทำลายเชื้อโดยผู้เชี่ยวชาญ จำหน่ายน้ำยาฆ่าเชื้อ และบริการฉีดพ่นทำลายเชื้อโรค