เอกสารรับรองการทำลายเชื้อไวรัสโควิด-19

Covid19 Certified

เอกสารรับรองยืนยันประสิทธิภาพน้ำยาฆ่าเชื้อ UMONIUM38 สามารถทำลายเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 หรือ Covid-19 โดยผู้ผลิตจากห้องปฎิบัติการ LABORATOIRE HUCKERT'S INTERNATIONAL อ้างอิงตามมาตรฐานยุโรป EN14476:2003

UMONIUM38 Paper Covid Certified P1
UMONIUM38 Paper Covid Certified P2