ควบคุมความเสี่ยงการติดเชื้อ
ด้วยการพ่นฆ่าเชื้อ

อย่าให้การป้องกันอันตรายทางชีวภาพก่อให้เกิดอันตรายทางเคมี

ทีมงานมืออาชีพมากด้วยประสบการณ์
เลือกใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย มาตรฐานยุโรป
ไม่มีสารก่อมะเร็ง ไม่กัดกร่อนพื้นผิววัสดุ (ph7) และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

อัตราค่าบริการพ่นฆ่าเชื้อ

ขนาดพื้น ราคาเฉลี่ย
201 - 500 ตารางเมตร 25 บาท / ตารางเมตร
501 - 2,000 ตารางเมตร 23 บาท / ตารางเมตร
2,001 - 5,000 ตารางเมตร 21 บาท / ตารางเมตร
5,001 - 7,000 ตารางเมตร 19 บาท / ตารางเมตร
7,0001 - 9,999 ตารางเมตร 17 บาท / ตารางเมตร
10,000 ตารางเมตร ขึ้นไป 15 บาท / ตารางเมตร

ตัวอย่าง