วิธีผสมน้ำยาฆ่าเชื้อ UMONIUM38

วิธีผสมน้ำยาฆ๋าเชื้อ UMONIUM38

สำหรับผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ชนิดเข้มข้น ก่อนใช้งานต้องนำมาผสมกับน้ำสะอาดก่อนทุกครั้ง แนะนำใช้เป็นน้ำกรองสะอาด หรือน้ำที่ผ่านระบบ Reverse osmosis (RO) ดีที่สุด

6 สิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนผสมน้ำยาฆ่าเชื้อ

  1. เชื้อโรคที่ต้องการทำลาย เช่น ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา เชื่อโรคมีหลายชนิด แต่ละชนิดต้องใช้ความเข้มข้นแตกต่างกัน ใช้ระยะเวลาในการทำลายแตกต่างกัน
  2. ลักษณะการใช้งาน เช่น งานล้างทำความสะอาด งานแช่เพื่อฆ่าเชื้อโรค งานเช็ด งานพ่นฆ่าเชื้อ
  3. สารสำคัญในผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 แต่ละชนิดมีปริมาณมากน้อยไม่เท่ากัน ดังนั้นในการใช้งานจะมีอัตราส่วนในการผสมใช้งานแตกต่างกัน
  4. น้ำยาฯ UMONIUM38 ชนิดเข้มข้นมีอายุการใช้งาน 36 เดือน นับจากวันที่ผลิต (สังเกตจากข้อความที่ขวด EXP DATE.)
  5. หลังผสมน้ำยาฯ UMONIUM38 แล้ว น้ำยาฯ ที่ผสมไว้นั้นจะคงฤทธิ์ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อนาน 20 วัน จึงควรระบุวันที่ทุกครั้งหลังจากผสม หรือผสมใช้งานเท่าที่จำเป็น
  6. น้ำยาฯ UMOINUM38 หลังจากผสมแล้วจะย่อยสลายตามธรรมชาติภายใน 28 วัน

อัตราส่วนผสมมี 2 แบบ ดังนี้คือ

  1.  ความเข้มข้น 0.5%
  2.  ความเข้มข้น 2.5%

แบบที่ 1: ความเข้มข้น 0.5% (1 ต่อ 200)

ใช้น้ำสะอาด 5 ลิตร ผสมกับน้ำยาฯ UMONIUM38 ชนิดเข้มข้น 25 มิลลิลิตร

แบบที่ 2: ความเข้มข้น 2.5% (1 ต่อ 40)

ใช้น้ำสะอาด 1 ลิตร ผสมกับน้ำยาฯ UMONIUM38 ชนิดเข้มข้น 25 มิลลิลิตร

ตัวอย่าง: อัตราส่วนผสมที่ความเข้มข้น 0.5% (1:200)
5 มิลลิลิตร : น้ำ 1 ลิตร
10 มิลลิลิตร : น้ำ 2 ลิตร
15 มิลลิลิตร : น้ำ 3 ลิตร
20 มิลลิลิตร : น้ำ 4 ลิตร
25 มิลลิลิตร : น้ำ 5 ลิตร

สาธิตวิธีผสมน้ำยา