NEUTRALIS

NEUTRALIS

เครื่องมือแพทย์ Class IIb
เลขที่ใบสำคัญ/ใบอนุญาต
BEL5903774

ทำความสะอาดภาชนะใส่อาหารทางการแพทย์ (ที่ไม่สัมผัสกับอาหารโดยตรง) ใช้แทนน้ำยาทำความสะอาดแบบเก่า ผลิตภัณฑ์นี้สามารถฆ่าเชื้ออุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าอุปกรณ์เหล่านั้นจะทำจากออปติกไฟเบอร์ โพลีคาร์บอเนต ยาง หรือวัสดุที่เปราะบางอื่น ๆ

ใช้สำหรับ

สารสำคัญ

คุณสมบัติ

คำแนะนำการใช้งาน

CERTIFICATED

EN1040:2006, EN1275:2005, EN13727:2003, EN13624:2004, EN14348:2005, EN14476:2013, EN14562:2006, EN14562:2006, EN14563:2009, EN13704:2002

ไม่ฆ่าเชื้อโรค
ด้วยความเสี่ยงทางเคมี

umonium38_no_danger