STERILY

STERILY

เครื่องมือแพทย์ Class IIb
เลขที่ใบสำคัญ/ใบอนุญาต
BEL5903774

น้ำยาฆ่าเชื้อชนิดนี้มีความปลอดภัยสูงสำหรับบุคคลที่ทำหน้าที่ล้างเครื่องมือเมื่อต้องจับต้องเครื่องมือ UMONIUM38 Sterily สามารถฆ่าเชื้อโรคได้อย่างรวดเร็ว น้ำยาฆ่าเชื้อไม่ก่อให้เกิดอันตรายหากมีการหกรั่วเกิดขึ้น ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน และไม่มีไอระเหยที่เป็นพิษใดๆ ผลิตภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติชนิดนี้สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จะเข้าสู่กระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ และไม่มีส่วนประกอบของสารใดๆ ที่ทำให้เกิดการยึดจับกับโปรตีน วัสดุที่ที่ทำความสะอาดจะเงางาม น้ำทิ้งจะปราศจากน้ำเสียที่เหนียวข้นและการปล่อยน้ำเสียจะไม่ก่อให้เกิดมลพิษ

ใช้สำหรับ

สารสำคัญ

คุณสมบัติ

คำแนะนำการใช้งาน

แช่ไว้เป็นเวลา 10 นาที ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นควรแช่ในเครื่องล้างความถี่สูง ถูและขัดเครื่องมือผ่าตัดทีละชิ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอินทรีย์วัตถุตกค้างอยู่ตามร่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่ทำความสะอาดเครื่องมือทางด้านออร์โธพิดิกส์ แล้วใช้น้ำดื่มล้างออกให้สะอาดหมดจดก่อนที่จะนำเข้าเครื่องล้างฆ่าเชื้อ และอบฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ (Autoclave)

ผ่านการรับรอง: มาตรฐานยุโรป (European Standards)

EN1040:2006, EN1275:2005, EN13727:2003, EN13624:2004, EN14348:2005, EN14476:2013, EN14562:2006, EN14562:2006, EN14563:2009, EN13704:2002

ไม่ฆ่าเชื้อโรค
ด้วยความเสี่ยงทางเคมี

umonium38_no_danger