น้ำยาฆ่าเชื้อ
UMONIUM38

NEUTRALIS

NEUTRALIS

Medical Device Class IIb
เลขที่ใบสำคัญ/ใบอนุญาต
BEL5903774

ใช้สำหรับ

ทำความสะอาดภาชนะใส่อาหารทางการแพทย์ (ที่ไม่สัมผัสกับอาหารโดยตรง) ใช้แทนน้ำยาทำความสะอาดแบบเก่า ผลิตภัณฑ์นี้สามารถฆ่าเชื้ออุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าอุปกรณ์เหล่านั้นจะทำจากออปติกไฟเบอร์ โพลีคาร์บอเนต ยาง หรือวัสดุที่เปราะบางอื่นๆ

สารสำคัญ

N-benzyl-N-dodecyl-N, N-dimethyl-ammonium chloride / N-benzyl-N, N-dimethyl-N-tetradecyl-ammonium chloride = 99g/L

คุณสมบัติ

คำแนะนำการใช้งาน

มาตรฐานยุโรป European Norm

EN1040:2006, EN1275:2005, EN13727:2003, EN13624:2004, EN14348:2005, EN14476:2013, EN14562:2006, EN14562:2006, EN14563:2009, EN13704:2002
Instruments

INSTRUMENTS

Medical Device Class IIb
เลขที่ใบสำคัญ/ใบอนุญาต
BEL5903774

ใช้สำหรับ

ทำความสะอาดฆ่าเชื้อเครื่องมือด้วยตัวเองหรือด้วยเครื่องล้างความถี่สูง UMONIUM38 Instruments คือมาตรฐานในการทำความสะอาดอันยอดเยี่ยมและการฆ่าเชื้อประสิทธิภาพสูง น้ำยาฆ่าเชื้อชนิดนี้จะสลายและละลายวัตถุอินทรีย์ แล้วทำให้ตกตะกอนเพื่อเตรียมเครื่องมือสำหรับการชะล้างอย่างหมดจดต่อไป UMONIUM38 ช่วยป้องกันการปนเปื้อนระหว่างกระบวนการทำความสะอาด

สารสำคัญ

N-benzyl-N-dodecyl-N, N-dimethyl-ammonium chloride / N-benzyl-N, N-dimethyl-N-tetradecyl-ammonium chloride = 99g/L

คุณสมบัติ

คำแนะนำการใช้งาน

มาตรฐานยุโรป European Norm

EN1040:2006, EN1275:2005, EN13727:2003, EN13624:2004, EN14348:2005, EN14476:2013, EN14562:2006, EN14562:2006, EN14563:2009, EN13704:2002
STERILY

STERILY

Medical Device Class IIb
เลขที่ใบสำคัญ/ใบอนุญาต
BEL5903774

ใช้สำหรับ

น้ำยาฆ่าเชื้อชนิดนี้มีความปลอดภัยสูงสำหรับบุคคลที่ทำหน้าที่ล้างเครื่องมือเมื่อต้องจับต้องเครื่องมือ UMONIUM38 Sterily สามารถฆ่าเชื้อโรคได้อย่างรวดเร็ว น้ำยาฆ่าเชื้อไม่ก่อให้เกิดอันตรายหากมีการหกรั่วเกิดขึ้น ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน และไม่มีไอระเหยที่เป็นพิษใดๆ ผลิตภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติชนิดนี้สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จะเข้าสู่กระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ และไม่มีส่วนประกอบของสารใดๆ ที่ทำให้เกิดการยึดจับกับโปรตีน วัสดุที่ที่ทำความสะอาดจะเงางาม น้ำทิ้งจะปราศจากน้ำเสียที่เหนียวข้นและการปล่อยน้ำเสียจะไม่ก่อให้เกิดมลพิษ

สารสำคัญ

N-benzyl-N-dodecyl-N, N-dimethyl-ammonium chloride / N-benzyl-N, N-dimethyl-N-tetradecyl-ammonium chloride = 22g/L

คุณสมบัติ

คำแนะนำการใช้งาน

แช่ไว้เป็นเวลา 10 นาที ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นควรแช่ในเครื่องล้างความถี่สูง ถูและขัดเครื่องมือผ่าตัดทีละชิ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอินทรีย์วัตถุตกค้างอยู่ตามร่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่ทำความสะอาดเครื่องมือทางด้านออร์โธพิดิกส์ แล้วใช้น้ำดื่มล้างออกให้สะอาดหมดจดก่อนที่จะนำเข้าเครื่องล้างฆ่าเชื้อ และอบฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ (Autoclave)

มาตรฐานยุโรป European Norm

EN1040:2006, EN1275:2005, EN13727:2003, EN13624:2004, EN14348:2005, EN14476:2013, EN14562:2006, EN14562:2006, EN14563:2009, EN13704:2002
Master Food

MASTER FOOD

Biocide PT4
เลขที่ใบสำคัญ/ใบอนุญาต
BEL5903774

ใช้สำหรับ

ทำความสะอาดฆ่าเชื้อเครื่องมือด้วยตัวเองหรือด้วยเครื่องล้างความถี่สูง UMONIUM38 Instruments คือมาตรฐานในการทำความสะอาดอันยอดเยี่ยมและการฆ่าเชื้อประสิทธิภาพสูง น้ำยาฆ่าเชื้อชนิดนี้จะสลายและละลายวัตถุอินทรีย์ แล้วทำให้ตกตะกอนเพื่อเตรียมเครื่องมือสำหรับการชะล้างอย่างหมดจดต่อไป UMONIUM38 ช่วยป้องกันการปนเปื้อนระหว่างกระบวนการทำความสะอาด

สารสำคัญ

N-benzyl-N-dodecyl-N, N-dimethyl-ammonium chloride / N-benzyl-N, N-dimethyl-N-tetradecyl-ammonium chloride = 99g/L

คุณสมบัติ

คำแนะนำการใช้งาน

มาตรฐานยุโรป European Norm

EN1040:2006, EN1275:2005, EN13727:2003, EN13624:2004, EN14348:2005, EN14476:2013, EN14562:2006, EN14562:2006, EN14563:2009, EN13704:2002
ADVANCE

ADVANCE

วอส.

ใช้สำหรับ

น้ำยาฆ่าเชื้อชนิดนี้มีความปลอดภัยสูงสำหรับบุคคลที่ทำหน้าที่ล้างเครื่องมือเมื่อต้องจับต้องเครื่องมือ UMONIUM38 Sterily สามารถฆ่าเชื้อโรคได้อย่างรวดเร็ว น้ำยาฆ่าเชื้อไม่ก่อให้เกิดอันตรายหากมีการหกรั่วเกิดขึ้น ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน และไม่มีไอระเหยที่เป็นพิษใดๆ ผลิตภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติชนิดนี้สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จะเข้าสู่กระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ และไม่มีส่วนประกอบของสารใดๆ ที่ทำให้เกิดการยึดจับกับโปรตีน วัสดุที่ที่ทำความสะอาดจะเงางาม น้ำทิ้งจะปราศจากน้ำเสียที่เหนียวข้นและการปล่อยน้ำเสียจะไม่ก่อให้เกิดมลพิษ

สารสำคัญ

N-benzyl-N-dodecyl-N, N-dimethyl-ammonium chloride / N-benzyl-N, N-dimethyl-N-tetradecyl-ammonium chloride = 22g/L

คุณสมบัติ

คำแนะนำการใช้งาน

แช่ไว้เป็นเวลา 10 นาที ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นควรแช่ในเครื่องล้างความถี่สูง ถูและขัดเครื่องมือผ่าตัดทีละชิ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอินทรีย์วัตถุตกค้างอยู่ตามร่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่ทำความสะอาดเครื่องมือทางด้านออร์โธพิดิกส์ แล้วใช้น้ำดื่มล้างออกให้สะอาดหมดจดก่อนที่จะนำเข้าเครื่องล้างฆ่าเชื้อ และอบฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ (Autoclave)

มาตรฐานยุโรป European Norm

EN1040:2006, EN1275:2005, EN13727:2003, EN13624:2004, EN14348:2005, EN14476:2013, EN14562:2006, EN14562:2006, EN14563:2009, EN13704:2002